VELKOMMEN TIL STANGNES VIDEREGÅENDE SKOLE

Velkommen som elev ved Stangnes videregående skole, et naturlig valg for deg som ungdom i Sør-Troms. Vi fremstår som et kraftsentrum med vårt brede utdanningstilbud for all ungdom i regionen. Skolen har et godt etablert fagmiljø, en flott kantine og et velutstyrt bibliotek. Du vil bli godt ivaretatt på alle måter.

Som elev ved Stangnes videregående skole har du rett på en meningsfull opplæring. Samtidig er det din plikt å delta aktivt i læringsarbeidet for å nå målene. Lærernes oppgave – og plikt – er å tilpasse opplæringen for deg, slik at du lærer best mulig, men også stille de krav som bør stilles for at du skal lykkes i læringsarbeidet!

Din rettighet som elev er også å bli behandlet med respekt fra medelever, lærere og øvrige ansatte. Samtidig er det hver enkelt sin plikt å møte andre slik du vil at de skal møte deg.

Vi ønsker at du, som elev, skal oppleve gleden ved å mestre skolegangen:

·       Mestre selve læringen – det læringsarbeidet du har tatt på deg ved å bli elev.

·       Mestre møtet med medelever – oppleve trygghet, kunne være kamerat, få venner.

·       Mestre møtet med læreren – oppleve respekt og omtanke, få hjelp og veiledning.

Vi er avhengige av din innstilling og din vilje til positivt samspill for å få dette til. Lykke til med skoleåret og sørg for å bidra til et positivt år for deg selv, dine medelever og lærerne!

Velkommen til en spennende skole med eleven i sentrum.

 
Sylvi Berg
rektorAlle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webredaktør: Odd-Arne Strøm / Sylvi Berg