Systemansvarlig

 

IKT-tjenesten

består av 3 systemansvarlige, to hele og en halv stilling. I tillegg har skolen lærlinger som får opplæring i IKT-faget. Feil eller mangler må meldes til systemansvarlig ved bruk av helpdesk: http://www.support.tromsfylke.no/. Andre forespørsler kan rettes direkte til systemansvarlige som har kontorfellesskap i 1. etg A-fløy. Leder for IKT-avdelingen er Håvard Sandvoll.

Åpningstider
0800 - 1545 (sommertid. Fra 15 mai -15 sept: 0800 - 1500)
Onsdag og fredag 0800 - 1400 (gjelder også sommertid)


Alle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webredaktør: Odd-Arne Strøm / Sylvi Berg