Ny elev i videregående skole til høsten? Her får du informasjon om PC-ordningen!

Som elev i Troms fylke kommer du inn under ordningen med leie av elev-PC. Under kan du lese utdrag av informasjonsskrivet som Troms fylke har utarbeidet:

Trenger jeg PC på videregående?
Svaret er ja, det gjør du!

Stadig flere av læremidlene er digital, og fylkespolitikerne gjorde allerede i 2006 vedtak om at elever som begynner på Vg1 skal har bærbar PC. Digital kompetanse er dessuten en av grunnkompetansene du må tilegne deg i videregående.

Ordningen gjelder uavhengig av om du går på en skole som eies av fylkeskommunen, eller om du er elev ved en privat videregående skole.

Må jeg kjøpe meg PC?
Svaret er nei!

Du leier en PC hos fylkeskommunen og betaler en årlig leie som tilsvarer laveste sats på utstyrsstipendet du får hos lånekassa (946 kr i 2014/15). Etter å ha betalt leie i tre år er datamaskinen din. Du får altså overta eiendomsretten til en kostbar datamaskin for en svært billig penge. Primært tilbys det elektronisk signering og betaling av treårig kontrakt for elever som begynner på vg1. I denne ordningen gis det rabatt slik at alle tre leieårene betales i en samlet sum på kr. 2600,-. Dette vil du få nærmere informasjon om ved skolestart.

Hvis elever ønsker å splitte opp leien i årlige rater vil årsleien følge laveste sats på utstyrsstipendet du får hos lånekassa (946 kr i 2014/15). Du må henvende deg systemansvarlig på skolen for å utarbeide en egen kontrakt for denne ordningen og dette kan forsinke utleveringen noe.

Dersom du velger å avslutte din videregående opplæring før avtalt tid, kan utstyret som leies leveres tilbake til skolen.

For nye elever er private bærbare pc-er ikke tillatt brukt i de fylkeskommunale videregående skolene. Det er flere grunner til dette; datamaskinen din kan bli stjålet eller ødelagt og spørsmål om erstatning melder seg. Et annet moment er at elevene i liten grad ønsker å bruke sin egen private maskin i skolen, da den må konfigureres etter bestemte krav. Mange private bærbare maskiner oppfyller heller ikke minimumskravene som stilles til programvare etc.

Hva hvis datamaskinen blir skadet?

Datamaskinen har tre års garanti. Fylkeskommunen har også en forsikringsordning som dekker uforskyldt skade. Denne forsikringen dekker ett uhell pr år i løpet av treårsperioden. Uhell nummer to samme år dekkes altså ikke av forsikringen.

Forsikring er inkludert i leieprisen, men i hvert forsikringstilfelle belastes leietaker med en egenandel på kr. 500,-.

Dersom det begås hærverk på utstyret, dekkes det imidlertid ikke av noen forsikring, og leietaker må selv dekke kostnadene.

Ved skade på maskinen må leietaker snarest melde fra om dette til skolen.

Må jeg gjøre noe før skolestart?
Nei, du vil få mer informasjon når du begynner på skolen

Skolen kjøper inn og eier de bærbare datamaskinene. Som elev inngår du en leieavtale med skolen som undertegnes før du får utlevert din bærbare PC. Dersom du ikke er myndig må foresatte også undertegne.
Primært tilbys det elektronisk signering og betaling av treårig kontrakt for elever som begynner på vg1. Før du kan gjennomføre dette, må du få utdelt påloggingsinformasjon (Feide ID) til fylkets kontrakts web; https://kontrakter.tromsfylke.no/


Alle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webredaktør: Odd-Arne Strøm / Sylvi Berg